DÖKÜM FABRİKASI

Yıllık 18.000 ton döküm kapasitesine sahip olan döküm fabrikası, üretimi yapılan tezgahların tüm döküm ihtiyaçlarına cevap verebilecek modernliktedir. Monoblok olarak 20 ton parçayı dökebilecek kapasiteye sahip tesislerde GG16 dan GG40'a kadar gri dökme demir dökülebilmektedir.

Döküm fabrikası bünyesinde kum hazırlama tesisi, maçahane, kalıplama hatları, ergitme tesisi, parça temizleme, kalite kontrol ve model imalatı departmanlarını barındırmaktadır. Kum hazırlama tesisinde kullanılan kalıp kumu tam otomatik olarak hazırlanıp, kum özellikleri kum laboratuarında kontrol edilmektedir. Maçahane bölümünde farklı reçetelerde karışım yapılarak tezgahlar için kullanılan muhtelif maçalar imal edilmektedir. Ergitme bölümünde 3 adet 6 tonluk indüksiyon ocağı ve 1 adet 2 tonluk dual track ocağı hizmet vermektedir. Üretimi yapılan tezgahların ve ülkemiz sanayisinden gelen her türlü talep için, model imalatı modelhane bölümünde yapılmaktadır.


ISIL İŞLEM FABRİKASI

Türkiye'nin en büyük ısıl işlem merkezini bünyesinde bulunduran Isıl İşlem Fabrikası TAKSAN'da üretilen parçaların dayanıklılığını ve istenilen normlarını sağlamak amacıyla dünya standartlarında hizmet vermektedir. Isıl işlem fabrikasının yıllık 1000 ton ısıl işlem kapasitesi bulunmakta olup, bölüm içerisinde dişli, iş mili, kovan ve sanayiden gelen fason parçalar için Ni-Temper, Karbonitrasyon, İndüksiyonla sertleştirme, Gerilim giderme, Normalizasyon, Sementasyon, Direkt sertleştirme ve diğer ısıl işlemler yapılabilmektedir. Isıl işlem görmüş parçalardaki oluşabilecek eğilmeleri doğrultmak için bünyesinde hidrolik presler de mevcuttur.


TALAŞLI İMALAT VE MONTAJ BÖLÜMÜ

Bir makineyi imal etmek için gerekli teknoloji sistemi, enformasyon ve tecrübeler sisteminden oluşan bir bilgi birikimidir. Gelişmekte olan bir ülke için ileri makine teknolojisini kısa bir zamanda yakalamak veya geliştirmek çok güçtür.

Yılların verdiği deneyimle, BÜYÜKMIHCI Şirketler Topluluğu bünyesindeki TAKSAN A.Ş. Türkiye'nin en geniş ve yüksek teknoloji ile donatılmış işleme imkanları olan firmalarından birisidir. Talaşlı İmalat Bölümü, içerisinde küçük parça imalat atölyesi, büyük parça imalat atölyesi ve dişli imalat atölyesini barındırmakta olup bu atelyelerde üretimi yapılan Konvansiyonel ve CNC tezgahların parçalarının yanı sıra ülke sanayisinden gelen talepler doğrultusunda her türlü imalat ve dişli üretimi dünya kalitesinde yapılabilmektedir. Bu bölüm içerisinde 360 adet çeşitli tipte tezgahtan oluşan makine parkı bulunmaktadır. Tezgahların bir çoğu tam otomatik veya CNC tipindedir. Dişli imalat bölümü de muhtelif boyut ve tipte yıllık 60.000 adet dişli üretim kapasitesine sahiptir.


KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ

Mekanik Test ve Metalografi Laboratuarımızda ölçüm ve kontrollerde kullanılan Muayene-deney ve Test teçhizatları dünyadaki son teknoloji ve kalite gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olup, ekipmanlarımızdan;

Bunun yanı sıra, yılda 14.000 adet çeşitli ölçü ve kontrol aletlerinin Kalibrasyonunun yapıldığı modern bir Kalibrasyon Laboratuarımız da mevcuttur. Şirketimizin sahip olduğu belgeler aşağıda sıralanmıştır;